22-01-04

maniak toch

Ik zou bijna zeggen de pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet, Maniak is ook niet van de slimste;
 
CITAAT:
 
2004-01-22, 20:22:12
Mijnheer,
Hetgeen ik reeds vermoedde, en via andere bron bevestigd wordt, blijkt nu ook weer duidelijk uit Uw antwoord ( o.a. punt 4, waar onwettige handelingen Uw goedkeuring schijnen weg te dragen ) : nl. dat U blijkbaar geen officiële vertegenwoordiger bent van het Vlaams Blok.
Het is daarom dat ik bij deze de communicatie met U wil beëindigen.
Met vriendelijke groet,
Maniak

 

Ik heb toch ook nooit gezegd dat ik een officiële vertegenwoordiger ben, en als ge het had gevraagd had ik het ook gewoon willen zeggen hoor. Ik ben maar gewoon een trouwe aanhanger van de partij, een simpele mens die het goed meent met dit land en daarom het Vlaams Blok steunt om ons land niet verder om zeep te zien gaan.

22:47 Gepost door BlokNever | Permalink | Commentaren (53) |  Facebook |

Commentaren

Slim ? Ik citeer :

"Ik heb toch ook nooit gezegd dat ik een officiële vertegenwoordiger ben, en als ge het had gevraagd had ik het ook gewoon willen zeggen hoor. Ik ben maar gewoon een trouwe aanhanger van de partij, een simpele mens die het goed meent met dit land en daarom het Vlaams Blok steunt om ons land niet verder om zeep te zien gaan."

Beste Blok4ever,

Je valt uit je rol, je gebruikt samgengestelde zinnen en het woord officiële is zelfs correct geschreven.

Gepost door: the insane | 22-01-04

Citaat "Ik ben maar gewoon een trouwe aanhanger van de partij, een SIMPELE mens die het goed meent met dit land en daarom het Vlaams Blok steunt om ons land niet verder om zeep te zien gaan."

sim·pel (bn.)
1 eenvoudig, weinig ingewikkeld
2 niet wijs => dom
Bron: http://www.vandale.nl/opzoeken/woordenboek/?zoekwoord=simpel

Het zijn uw woorden, niet de mijne...

Gepost door: PieterJan | 22-01-04

Dom Hij heeft al eerder gezegd dat hij moeilijke woorden niet begrijpt, dit is niet bepaald een nieuw grensverleggende feit hoor.

Gepost door: Fons | 24-01-04

30 Redenen om het vlaams blok "rechts" te laten liggen bij de examens 1. Het Blok is radicaal tegen abortus. Toen het debat op gang kwam verklaarde Annemans:" Het meest ontstellende rond het abortusdebat is het feit dat het überhaupt moet gevoerd worden. Er zou zelfs geen sprake mogen zijn van een debat". Voor het Blok is er nooit een goede reden voor abortus Enkel als er gevaar is, mag abortus toegpast worden. Vrouwen die verkracht worden en het kind niet willen behouden, moeten hun zwangerschap volledig ten einde dragen. Na de geboorte mogen ze het ongewenste kind afstaan voor adoptie.

---------------------------------------------------------------------------

2. De wet op het racisme moet ook afgeschaft worden. "Het is een inbreuk op de vrijheid van gedachte en menigsuiting, luidt het. Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding moet opgedoekt worden. Senator Wim Verreycken omschrijft de Meldpunten voor Racisme als een netwerk van verklikkers.
---------------------------------------------------------------------------

3. Het Blok wil ook een verbod op tegenbetogingen. Dit lijkt vreemd omdat het Blok zelf een traditie heeft van tegenbetogingen.
---------------------------------------------------------------------------

4. Eén van de voorname Blokleden Alexandra Colen sprak zich in het verleden uit voor een afschaffing van de sociale zekerheid. Dit zou vervangen worden door een systeem van privé-verzekeringen. Hier krijgen we een situatie waar de rijken een betere verzekering kunnen afsluiten dan mensen met minder geld. In de VS kennen we deze situatie al: Wie geen geld (en dus geen goede verzekering) heeft, krijgt ook geen verzorging in ziekenhuizen, geen tandverzorging. Dit is echter een voorstel dat je de Vlaams Blokkers nooit duidelijk hoort verkondigen. Het is een duidelijk bewijs van het verschil tussen hun programma en de propaganda. Van solidariteit is dus bij het beleid van het Vlaams Blok geen sprake. Ook voor de pensioenen wil het Blok een privé pensioen.
---------------------------------------------------------------------------

5. Het Blok is ook voor de flat-tax zoals in de VS. Hierin worden de belastingschalen afgeschaft, alle inkomens worden gelijk belast. De armen moeten dan evenveel belastingen betalen als de rijken. Weeral een maatregel tegen de armen en een goede zaak voor de mensen met veel geld. Het Blok vertegenwoordigt -zoals ze zelf zegt- de kleine man, maar de maatregelen waar zij voorstaan treffen juist de kleine man.
---------------------------------------------------------------------------

6. Als enige schaart het Vlaams Blok zich niet achter het Verdrag van de Rechten van het Kind. Het Blok vindt de rechten van het kind te ver gaan. Van alternatieve straffen wil het Blok ook niet weten. Volgens hen hebben enkel echte (dril)straffen zin.
Ook een wetsvoorstel dat het huishoudelijk geweld tussen partners wil bestraffen, verwerpt het Blok. Volgens Alexandra Colen wil de wet het traditionele beeld en maatschappij te radicaal veranderen .
---------------------------------------------------------------------------

7. Het Blok heeft een hekel aan feministische bewegingen. Deze bewegingen brengen de vrouwen immers af van hun roeping om voltijds huismoeder te zijn. Het aantal vrouwen dat iets te zeggen heeft bij het Blok is miniem.
---------------------------------------------------------------------------

8. Het Blok verwerpt het samenleven van koppels. Trouwen is de norm en andere samenlevingsvormen worden slechts toegelaten met de nodige discriminatie.

---------------------------------------------------------------------------

9. De partij van het volk, zoals het Vlaams Blok zichzelf noemt, blijft grotendeels bevolkt door kaderleden van extreem-rechtse signatuur. Ze zijn actief in NSV, Voorpost, Were Di e.a.
---------------------------------------------------------------------------

10. Over één cordon sanitair wordt nooit gesproken: degene die het Vlaams Blok tussen zichzelf en de andere partijen optrekt. 'Laat ons niet vergeten dat het cordon sanitair voor ons ook positieve aspecten heeft', zegt Wim Verreycken.

'Het bevestigt immers voor de kiezer de duidelijke scheidingslijn die er bestaat tussen de sleurpartijen en het VB'. Frank Vanhecke: 'Hoe meer cordon, hoe liever. Hoe duidelijker de scheidingslijn tussen het VB enerzijds en de stinkende beerputten anderzijds, hoe liever.' Filip Dewinter:' Het Vlaams Blok heeft er alle belang bij om zoveel mogelijk afstand te bewaren van de traditionele partijen. Op een moment dat de burger politiek uitspuwt, zou het strategisch weinig verstandig zijn voor wat het nationale niveau betreft, toenadering te zoeken tot welke partij dan ook'. Ook de Blok-lijfspreuk 'Eén tegen allen' draagt de kiemen van de eenpartijstaat in zich.
---------------------------------------------------------------------------

11. In 1989 begon de overheid dotaties toe te kennen aan de politieke partijen. 'Politiek profetariaat' noemde het Blok die overheidsdotaties ooit in een officieel standpunt. 'Honderden miljoenen worden nog maar eens over de balk gegooid, louter om de macht van de partijen te vergroten.' Tegenwoordig passeert het Blok ook elk jaar netjes langs de kassa. Met dit overheidsgeld laat het Blok haar propagandamachine op volle toeren draaien. In 1998 kostte de postreclame 80 miljoen. Dit jaar zal dit nog wel een stuk meer zijn.

---------------------------------------------------------------------------

12. Diegene die op het Blok stemmen, moeten elk idee van het Blok aanvaarden want het Blok zal geen duimbreed van haar standpunt afwijken. Het Blok is radicaal tegen een multiculturele samenleving (multiKUL noemen ze het steenvast). Zo zijn ze tegen festivals die ons laten proeven van andere culturen (Folk, rap, R&B, reggea, .), zijn ze tegen Kebabs en andere exotisch eten en willen ze museums die niet gaan over de Vlaamse cultuur sluiten. Het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Tervuren zou bijgevolg gesloten moeten worden. Vele journalisten, kunstenaars vrezen het ergste moest het Blok aan de macht komen.
---------------------------------------------------------------------------

13. Om niets aan het toeval over te laten heeft het Blok een speciale lectuurcommisie die al de eigen publicaties controleert op mogelijke racistische uitschuivers. De oprichting van zo'n commisie alleen al geeft weer welke mensen er lid zijn van het Blok. Eén van de raadgevingen die Blok-mandatarissen krijgen is om "rekening te houden met de mogelijkheid dat toespraken en redevoeringen opgenomen kunnen worden". Er moet met andere woorden altijd rekening gehouden worden hun echte ideeën opgenomen kunnen worden. Zulke raadgevingen geef je niet aan mensen die niets verkeerd kunnen zeggen.
---------------------------------------------------------------------------

14. Frank Vanhecke ontkent dat hij een racist of fascist is. In het extreem-rechtse weekblad Deutsche National Zeitung noemt hij 'de bevrijding van Mussolini' de meest bewonderenswaardige militaire prestatie uit de geschiedenis. De Spaanse burgeroorlog in 1936 had hij ook graag van dichtbij meegemaakt. Zeker toen de fascistische troepen van generaal Franco de overwinning behaalde op het linkse volksleger. Als je hem vraagt wat hij het meest verafschuwd, zegt hij zonder aarzelen: 'de geschiedenisvervalsing over de Tweede Wereldoorlog'(ondanks de onweerlegbare bewijzen). Frank Vanhecke nam het in het verleden op voor een kopstuk van de Ku-Klux-Klan, hij wilde in 1990 Pinochet benoemen tot man het jaar. Pinochet is via een bloedige machtsgreep aan de macht gekomen in Chili en is verantwoordelijk voor de dood van duizenden mensen.
---------------------------------------------------------------------------

15. De Blokleden hadden geen inspraak in de benoeming van Vanhecke als partijvoorzitter. Als er iemand het al aandurfde om kritiek te uiten op zijn aanstelling, werd het gewoonweg genegeerd. "Democratie is een staatsvorm en geen partijvorm" sneerde Vanhecke naar zijn critici.
---------------------------------------------------------------------------

16. In het partijprogramma (wat enorm verschilt van de partijpropaganda) komt de parlementaire democratie niet voor, wel de aristocratie. Het Blok wil een hiërarchisch gestructureerde natuur- en volksgebonden gemeenschap' opbouwen. Vlaanderen moet geleid worden door een Vlaamse 'geestelijke' elite. Niet elke Vlaming is daartoe geschikt, want het is onmogelijk om rekening te houden met de fundamentele natuurlijke ongelijkheid van de mensen. Het Blok is daarom voorstander van meervoudig stemrecht.
Het heeft honderd jaar geduurd voordat iedereen gelijk stemrecht heeft en het Blok wil dit afschaffen. Zo wil het Blok het principe 'één recht, één stem'invoeren. Ouders zouden dan in plaats van hun minderjarige kinderen mogen stemmen. Ook is de partij voorstander om enkel diegene die iets van politiek kennen te laten stemmen. Het Vlaams Blok houdt een elitair pleidooi in verband met het stemrecht. ".terwijl een grote meerderheid van de stemgerechtigden nauwelijks de ontwikkelingsgraad van een gemiddelde chimpansee weet te overstijgen", waarschuwt een vlaams blokker.
---------------------------------------------------------------------------

17. Toen het Blok het wetsvoorstel dat het ontkennen van de holocaust strafbaar maakt, mee goedkeurde, ontketende dit een golf van protest. Het Blok had namelijk jaren aan haar achterband beloofd dat het zo'n wetsvoorstel nooit ging goedkeuren. Het Blok keurde dit voorstel echter goed om haar lijf te redden. De partij was namelijk als de dood voor de zware boetes die ze riskeerde als ze tegen de wet zou stemmen. Ook wou het zo in de gunst komen van de joden in Antwerpen om extra stemmen te verzamelen. De joden zijn echter hetzelfde lot beschoren als alle andere vreemdelingen, maar dat wil het Blok ze natuurlijk niet vertellen.
---------------------------------------------------------------------------

18. Het Vlaams Blok heeft steeds beklemtoond: 'Staken schaadt, werken baat. Het Blok zegt: Staken is een misdaad. Het Blok veroordeelt alle stakingen, die gevolgen hebben voor de economische en sociale toestand. In het verleden eiste het Blok ookal een volledig stakingsverbod in economische sleutelsectoren en het openbaar vervoer.
Het Blok wil ook duidelijk komaf maken met de vakbonden. In de grondbeginselen staat:'Als solidaristische partij wijst het Vlaams Blok de ongecontroleerde partijsyndicaten af'. Hiermee is het lot van het ACV, ABVV en ACLVB bezegeld
---------------------------------------------------------------------------

19. Het Blok is tegen een automatische loonindexering (verhogen van de lonen als het leven duurder wordt). Het Blok wil ook het vast loon afschaffen en gedeeltelijk laten afhangen van de winstresultaten van een onderneming. Het Blok heeft een luisterend oor voor de werkgevers, maar voor de arbeidsbeweging is het opvallend doof. Het Blok stemt tegen het wetsvoorstel voor het welzijn op het werk. Het Blok sluit zich bij de werkgevers aan dat dit te duur zou zijn. Ook van arbeidsduurvermindering wil het Blok niet weten, het wil flexibiliteit op de werkvloer. Arbeiders moeten zo flexibel en productief mogelijk zijn. Van zekerheid voor de arbeiders is er nergens sprake. Het Vlaams Blok wil een ondernemingsvriendelijk Vlaanderen waar de werkgevers de baas zijn en de werknemers simpele pionnen zonder echt veel rechten. Levenskwaliteit is voor het Blok geen prioriteit.
---------------------------------------------------------------------------

20. Het Blok is vanzelfsprekend tegen het homohuwelijk en wil homokoppels ook verbieden om kinderen op te voeden. Zo zullen gescheiden moeders die met hun lesbische vriendin gaan samenwonen automatisch het hoederecht over hun kinderen verliezen. Homo's zijn minderwaardig omdat ze maatschappelijk niet nuttig zijn (ze kunnen zich namelijk niet voortplanten).
---------------------------------------------------------------------------

21. Filip Dewinter wil een avondklok voor kinderen onder de 16. Ze mogen na 22 uur de straat niet meer op. Gedaan met je kinderen s'avonds naar de cinema of voetbal te gaan.
---------------------------------------------------------------------------

22. Het Vlaams Blok wil een verdubbeling van het defensiebudget, waarmee het onder andere kernwapens wil aanschaffen.
---------------------------------------------------------------------------

23. Het Blok vindt dat Europa sterk moet staan om zijn grondgebied te kunnen verdedigen, op te kunnen treden tegen internationaal terrorisme en om de aanvoer van grondstoffen te kunnen garanderen.
---------------------------------------------------------------------------

24. Het Blok is tegen de internationale straftribunalen die opgericht worden om oorlogsmisdaden en schendingen van de mensenrechten te bestraffen.
---------------------------------------------------------------------------

25. Het Vlaams Blok heeft als enige partij een eigen inlichtingen en spionage dienst.
---------------------------------------------------------------------------

26. Het Blok eist, binnen een redelijke termijn, de terugkeer van de overgrote meerderheid van de niet-Europese gastarbeiders naar hun eigen vaderland.
Er wordt dus geen onderscheid gemaakt tussen geïntegreerde en niet geïntegreerde. Op termijn wil het Blok alle niet-Vlamingen gewoon buiten. Het Blok wil immers een Vlaams en blank, mono-ethisch Vlaanderen: Eén volk, één staat, één cultuur (zeker niet multicultureel). Om dit te realiseren wil het ook alle sinds 1974 toegekende naturalisaties herzien. De vreemdelingen die in ons land verblijven zullen alle rechten ontnomen worden (tot hun uitwijzing), organisaties die ijveren voor de integratie van vreemdelingen worden verboden.
---------------------------------------------------------------------------

27. Het Blok was enorm ontgoocheld toen de apartheid afgeschaft werd in Zuid Afrika. Het wil dat de regering alleen de blanke Afrikaners steunt en geen projecten die de zwarten te goede komen. De blanken in Zuid Afrika bezitten nog altijd bijna al de grond en geld en het Blok wil dit natuurlijk zo houden.
---------------------------------------------------------------------------

28. Het Blok is tegen alle drugs. Het gebruik van zowel de hard- als softdrugs moet verboden worden. Over alcohol rept het echter geen woord (begrijpelijk, want niet echt populair). Ook bij het wetsvoorstel voor verbod op tabakreclame stemde Francis van den Eynden tegen. Dat roken en alcoholmisbruik meer slachtoffers maken dan drugs is voor hem blijkbaar niet zo belangrijk.

Het Blok wil op geregelde tijdstippen razia's houden in scholen. Alle scholieren moeten dan via urine, speeksel of zweet testen gecontroleerd worden op sporen van drugs. Alle festivals worden beschouwd als 'haarden van drugshandel en drugsgebruik' en moeten volledig clean worden gemaakt.
---------------------------------------------------------------------------

29. Het Blok wil ook de doppers ('de profiteurs') hard aanpakken. Dit standpunt staat ook in hun programma, maar op bijeenkomsten wordt hierover ook geen woord gerept.
---------------------------------------------------------------------------

30. Het Blok wil ook het koningshuis afschaffen omdat het gestoeld is op erfelijkheid en niet democratisch gekozen is. Dit terwijl Vanhecke zelf ook niet democratisch gekozen is als partijvoorzitter. Karel Dillen heeft hem namelijk zelf gekozen en niet de partijleden.

Gepost door: Guggenheimer | 05-06-04

VLAAMSKOT Vlaamsblok is tegen veel en tegelijk voor veel hetgeen niet wil zeggen dat
ze gelijk hebben. Maar het komt erop neer dat een politieke partij die zijn
bestaan te danken heeft aan nazi-voorstanders nooit een partij zal zijn die
ooit een kans zal maken zich te gedragen onder democratische regels. M.a.w.
met het vlaamsblok kan er niet gepraat worden omdat zij nooit van hun
liefdeloze standpunten zullen afwijken. Als zij zeggen "eigen volk eerst"
dan is dat met alle middelen mogelijk. Zij klagen dat ze vernedert worden
door de andere partijen, maar zijn ze zelf een voorbeeld? Wel een voorbeeld
wel, maar welkéén dan? In ieder geval geef ik nooit noch stem noch niets aan
een partij als het vlaamsblok. Ik ben geboren in Vlaanderen en ben
woonachtig sinds altijd in de stad Komen-Waasten die onder Henegouwen valt.
Een vast geplande doel sinds het begin van het vlaamsblok is om
Komen-Waasten onder vlaanderen terug te krijgen en dit op gelijk welke
manier. Het vlaamsblok is gekend voor zijn brutale manifestaties. De eerste
keer dat ze Komen-Waasten wilden tijsteren met geweld waren ze in de
buurtstad Wervik (W-Vlaanderen) met honderden manifestanten alles kort en
klein beginnen slaan wat natuurlijk vrij makkelijk te voorspellen valt bij
het vlaamsblok gezien de oorsprong van hun leiders en hun schitterende
criminele schandalen uit hun verleden.
Het vlaamsblok kent geen genade. Dat is geen woord die ze kunnen vatten! Ze
menen het nochtans veel! Problemen voorkomen is ook flauwkul voor het
vlaamsblok. Zo wordt KLEINE straat criminaliteit hard aangepakt. Ook vinden
ze dat Marjihuana een zeer schadelijk product is terwijl alle testen
uitwijzen van niet, maar tevens ook menen dat de schade van alcohol geen
blijvende letsels kan nalaten en dus een aanvaardbare drugs is. Ook is de
kans op verslavings aan alcohol volgens het vlaamsblok belachelijk klein en
hebben de neveneffecten niets te maken met bijvoorbeeld Marjihuana. Hetgeen
weer een leugen is. Wat het vlaamsblok doet is gewoon altijd goed luisteren
en uitkijken naar de fouten die er worden gemaakt bij andere partijen en
uiteindelijk die te trachten te vernederen en in het belachelijke te
trekken.

Hebben ze dan misschien ook de oplossing?
Ik zeg daarop dat een partij die zijn wortels kent in het nazisme nooit een
stem van mijn kant waardig is en die ook nooit zal krijgen en ik stel mij
tot een voorbeeld voor allen die dit willen inzien en ook nadoen. Zelfs al
brengen ze noch de mooiste en prachtigste vooruitgang die de wereld ooit zou
hebben gezien, toch blijven ze geen stem van mij waardig en dit enkel en
alleen omdat hun grondlegger die ze zoveel eren een vuil uitwerpsel van de
nazi's was!!! Dewinter niet minder en ik wil het hem gerust in zijn gezicht
spuwen want dat zijn zulke rioolvluchtelingen waardig.

Gepost door: VLAAMSKOT | 15-06-04

anti-blok o deze site is echt zeer goed, ik ben puur anti-blok en nu ik dit heb gelezen nog tien keer meer!

Gepost door: sander | 18-01-05

SUYWxneEkj 8pD7V0QHLqHt3 Db16mEr4LSm T6GjqxWkgez

Gepost door: SUYWxneEkj | 20-10-06

9OG72tScBl http://uranium-productions.com/ruxtu/adult-dating-free.html >adult dating freehttp://uranium-productions.com/ruxtu/adult-single-dating.html >adult single datinghttp://uranium-productions.com/ruxtu/adult-dating-personal.html >adult dating personalhttp://uranium-productions.com/ruxtu/arab-dating.html >arab datinghttp://uranium-productions.com/ruxtu/adult-dating.html >adult datinghttp://uranium-productions.com/ruxtu/adult-dating-site.html >adult dating sitehttp://uranium-productions.com/ruxtu/4-dating.html >4 datinghttp://uranium-productions.com/ruxtu/adult-dating-agency.html >adult dating agencyhttp://uranium-productions.com/ruxtu/adult-free-online-dating-service.html >adult free online dating servicehttp://uranium-productions.com/ruxtu/adult-dating-web-site.html >adult dating web sitehttp://uranium-productions.com/ruxtu/adult-dating-service.html >adult dating servicehttp://uranium-productions.com/ruxtu/100-free-dating.html >100 free datinghttp://uranium-productions.com/ruxtu/adult-dating-services.html >adult dating serviceshttp://uranium-productions.com/ruxtu/adult-sex-dating.html >adult sex datinghttp://uranium-productions.com/ruxtu/adult-dating-online.html >adult dating onlinehttp://uranium-productions.com/ruxtu/adult-dating-personal-service.html >adult dating personal servicehttp://uranium-productions.com/ruxtu/asian-dating.html >asian datinghttp://uranium-productions.com/ruxtu/alternative-dating.html >alternative datinghttp://uranium-productions.com/ruxtu/bbw-dating.html >bbw datinghttp://uranium-productions.com/ruxtu/adult-alternative-dating.html >adult alternative dating

Gepost door: 9OG72tScBl | 23-10-06

WSjohq0XkO http://uranium-productions.com/ruxtu/adult-dating.html >adult datinghttp://uranium-productions.com/ruxtu/adult-dating-agency.html >adult dating agencyhttp://uranium-productions.com/ruxtu/100-free-dating.html >100 free datinghttp://uranium-productions.com/ruxtu/alternative-dating.html >alternative datinghttp://uranium-productions.com/ruxtu/adult-dating-services.html >adult dating serviceshttp://uranium-productions.com/ruxtu/adult-dating-personal.html >adult dating personalhttp://uranium-productions.com/ruxtu/arab-dating.html >arab datinghttp://uranium-productions.com/ruxtu/adult-dating-free.html >adult dating freehttp://uranium-productions.com/ruxtu/adult-alternative-dating.html >adult alternative datinghttp://uranium-productions.com/ruxtu/adult-dating-personal-service.html >adult dating personal servicehttp://uranium-productions.com/ruxtu/4-dating.html >4 datinghttp://uranium-productions.com/ruxtu/adult-dating-site.html >adult dating sitehttp://uranium-productions.com/ruxtu/adult-dating-service.html >adult dating servicehttp://uranium-productions.com/ruxtu/adult-sex-dating.html >adult sex datinghttp://uranium-productions.com/ruxtu/adult-dating-online.html >adult dating onlinehttp://uranium-productions.com/ruxtu/adult-free-online-dating-service.html >adult free online dating servicehttp://uranium-productions.com/ruxtu/adult-single-dating.html >adult single datinghttp://uranium-productions.com/ruxtu/asian-dating.html >asian datinghttp://uranium-productions.com/ruxtu/bbw-dating.html >bbw datinghttp://uranium-productions.com/ruxtu/adult-dating-web-site.html >adult dating web site

Gepost door: WSjohq0XkO | 23-10-06

EoPCvMBPPv http://uranium-productions.com/ruxtu/free-sex-dating.html >free sex datinghttp://uranium-productions.com/ruxtu/free-online-dating.html >free online datinghttp://uranium-productions.com/ruxtu/houston-dating.html >houston datinghttp://uranium-productions.com/ruxtu/free-dating.html >free datinghttp://uranium-productions.com/ruxtu/dating-woman.html >dating womanhttp://uranium-productions.com/ruxtu/escort-dating-service.html >escort dating servicehttp://uranium-productions.com/ruxtu/dating-web-site.html >dating web sitehttp://uranium-productions.com/ruxtu/dating-tip.html >dating tiphttp://uranium-productions.com/ruxtu/free-adult-dating-site.html >free adult dating sitehttp://uranium-productions.com/ruxtu/herpes-dating.html >herpes datinghttp://uranium-productions.com/ruxtu/free-online-dating-site.html >free online dating sitehttp://uranium-productions.com/ruxtu/free-adult-dating-service.html >free adult dating servicehttp://uranium-productions.com/ruxtu/gay-dating.html >gay datinghttp://uranium-productions.com/ruxtu/fort-lauderdale-dating.html >fort lauderdale datinghttp://uranium-productions.com/ruxtu/free-dating-web-site.html >free dating web sitehttp://uranium-productions.com/ruxtu/free-online-dating-personals.html >free online dating personalshttp://uranium-productions.com/ruxtu/hispanic-dating.html >hispanic datinghttp://uranium-productions.com/ruxtu/free-dating-site.html >free dating sitehttp://uranium-productions.com/ruxtu/free-dating-services.html >free dating serviceshttp://uranium-productions.com/ruxtu/free-online-dating-services.html >free online dating services

Gepost door: EoPCvMBPPv | 23-10-06

stGmRtNMrO http://uranium-productions.com/ruxtu/local-dating.html >local datinghttp://uranium-productions.com/ruxtu/international-dating.html >international datinghttp://uranium-productions.com/ruxtu/i-kissed-dating-good-bye.html >i kissed dating good byehttp://uranium-productions.com/ruxtu/lesbian-dating.html >lesbian datinghttp://uranium-productions.com/ruxtu/mature-dating.html >mature datinghttp://uranium-productions.com/ruxtu/married-adult-dating.html >married adult datinghttp://uranium-productions.com/ruxtu/internet-dating-service.html >internet dating servicehttp://uranium-productions.com/ruxtu/online-dating-personals.html >online dating personalshttp://uranium-productions.com/ruxtu/jewish-dating.html >jewish datinghttp://uranium-productions.com/ruxtu/match-dating.html >match datinghttp://uranium-productions.com/ruxtu/interracial-dating.html >interracial datinghttp://uranium-productions.com/ruxtu/indian-dating.html >indian datinghttp://uranium-productions.com/ruxtu/jewish-dating-service.html >jewish dating servicehttp://uranium-productions.com/ruxtu/online-dating.html >online datinghttp://uranium-productions.com/ruxtu/married-dating.html >married datinghttp://uranium-productions.com/ruxtu/matchmaker-dating.html >matchmaker datinghttp://uranium-productions.com/ruxtu/online-dating-site.html >online dating sitehttp://uranium-productions.com/ruxtu/online-dating-service.html >online dating servicehttp://uranium-productions.com/ruxtu/internet-dating.html >internet datinghttp://uranium-productions.com/ruxtu/latin-dating.html >latin dating

Gepost door: stGmRtNMrO | 24-10-06

fykD5qWx9g http://uranium-productions.com/ruxtu/match-dating.html >match datinghttp://uranium-productions.com/ruxtu/online-dating.html >online datinghttp://uranium-productions.com/ruxtu/internet-dating-service.html >internet dating servicehttp://uranium-productions.com/ruxtu/jewish-dating.html >jewish datinghttp://uranium-productions.com/ruxtu/lesbian-dating.html >lesbian datinghttp://uranium-productions.com/ruxtu/married-dating.html >married datinghttp://uranium-productions.com/ruxtu/international-dating.html >international datinghttp://uranium-productions.com/ruxtu/online-dating-personals.html >online dating personalshttp://uranium-productions.com/ruxtu/married-adult-dating.html >married adult datinghttp://uranium-productions.com/ruxtu/matchmaker-dating.html >matchmaker datinghttp://uranium-productions.com/ruxtu/jewish-dating-service.html >jewish dating servicehttp://uranium-productions.com/ruxtu/latin-dating.html >latin datinghttp://uranium-productions.com/ruxtu/online-dating-site.html >online dating sitehttp://uranium-productions.com/ruxtu/i-kissed-dating-good-bye.html >i kissed dating good byehttp://uranium-productions.com/ruxtu/local-dating.html >local datinghttp://uranium-productions.com/ruxtu/indian-dating.html >indian datinghttp://uranium-productions.com/ruxtu/interracial-dating.html >interracial datinghttp://uranium-productions.com/ruxtu/internet-dating.html >internet datinghttp://uranium-productions.com/ruxtu/mature-dating.html >mature datinghttp://uranium-productions.com/ruxtu/online-dating-service.html >online dating service

Gepost door: fykD5qWx9g | 24-10-06

De commentaren zijn gesloten.