16-01-04

minderwaardig

CITAAT:
 
2004-01-15, 13:54:40
Nogmaals hallo,
Ik heb hier het verkiezingsprogramma van het vlaams blok 1999 bij me liggen. Het is een boek van 144 blz. A 4 formaat, getiteld : 'baas in eigen land'.
Ik lees hierin op blz. 30 : 'De terugkeer van de niet-Europese vreemdelingen dient bespoedigd te worden...door het heffen van een belasting op de tewerkstelling van niet-Europese vreemdelingen. Werkgevers die niet-Europese vreemdelingen aanwerven in plaats van onze eigen mensen, worden op die manier fiscaal gestraft. Het alzo verworven geld moet ten bate komen van de werklozen van het eigen volk'. einde citaat
Ik denk toch dat niet echt getuigt van non-discriminatie.
Ik versta ook niet waarom het blok een verschil maakt tussen Europese en niet-Europese vreemdelingen. ( dus een Noord-Amerikaanse computerspecialist is als werknemer hier 'minder welkom' dan een Turkse dokwerker? )
Bovendien is het zo dat nu al ( en in de toekomst nog meer tgv de denataliteit (*)) een aantal takken in onze economie niet meer zouden draaien zonder vreemdelingen ( bv. de binnenscheepvaart )
Graag je mening over dit alles.
(*) denataliteit = het dalen van het aantal geboorten, zodat we steeds meer in een situatie terecht komen met een grote groep inaktieve ouderlingen en een te kleine groep aktieven.
Ik verklaar dit woord even omdat ik uit je blog meen te begrijpen dat je niet houdt van 'moeilijke' woorden

Maniak

 

Wel, ik post dit omdat ik dit weer een typisch voorbeeld vind van hoe de zogenaamd slimme mensen neerkijken op de rest van de bevolking. Iedereen is geboren met zijn verstand en daarmee uit. Eigenlijk is het dan ook dom om iemand anders er mee uit te gaan lachen. En ja, eigenlijk is dat ook een vorm van discrimineren, van domme mensen dan. En dat is anders dan die vreemdelingen, mensen kiezen niet om dm te zijn dat is nu eenmaal zo, maar die vreemdelingen kunnen wel kiezen om naar hier te komen. En er is nog genoeg werklosshed hier, dus we hebben ze niet zo snel nodig ook niet!!!!!!11:07 Gepost door BlokNever | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

Mijnheer of Mevrouw, Dank voor uw reaktie.
Ik begrijp niet waarom u niet ingaat op de vraag die ik u stel, maar waarom u begint over de discriminatie van domme mensen?!...
Ik dacht dat de vraag duidelijk was : wat vindt u van dit standpunt van uw partij ( notabene letterlijk overgenomen uit Vlaams Blok publicatie )
------------------------------------------------------------------------------------
Uw opmerking dat 'die vreemdelingen kunnen kiezen om naar hier te komen' deel ik niet; je kan tenslotte niet kiezen dat je in een land verblijft waar je door oorlog of hongersnood of economische omstandigheden in de problemen komt.
------------------------------------------------------------------------------------
Wat de werkloosheid hier betreft : er is vastgesteld dat op termijn de instroom van buitenlanders alhier een noodzaak is om de organisatie van onze samenleving, zoals ze nu is, te behouden.
------------------------------------------------------------------------------------
Graag had ik van u een reaktie, maar liefst op de inhoud (en niet op de vorm) van mijn betoog.
Met vriendelijke groet,

Gepost door: Maniak | 16-01-04

De commentaren zijn gesloten.