24-01-04

Dewinter


11:21 Gepost door BlokNever | Permalink | Commentaren (40) |  Facebook |

22-01-04

maniak toch

Ik zou bijna zeggen de pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet, Maniak is ook niet van de slimste;
 
CITAAT:
 
2004-01-22, 20:22:12
Mijnheer,
Hetgeen ik reeds vermoedde, en via andere bron bevestigd wordt, blijkt nu ook weer duidelijk uit Uw antwoord ( o.a. punt 4, waar onwettige handelingen Uw goedkeuring schijnen weg te dragen ) : nl. dat U blijkbaar geen officiële vertegenwoordiger bent van het Vlaams Blok.
Het is daarom dat ik bij deze de communicatie met U wil beëindigen.
Met vriendelijke groet,
Maniak

 

Ik heb toch ook nooit gezegd dat ik een officiële vertegenwoordiger ben, en als ge het had gevraagd had ik het ook gewoon willen zeggen hoor. Ik ben maar gewoon een trouwe aanhanger van de partij, een simpele mens die het goed meent met dit land en daarom het Vlaams Blok steunt om ons land niet verder om zeep te zien gaan.

22:47 Gepost door BlokNever | Permalink | Commentaren (53) |  Facebook |

GRRRRRRRRRR

Maniak wil blijkbaar echt niet opgeven, zo moeilijk is het nochtans niet.
 
CITAAT:
 

2004-01-19, 13:33:03
Mijnheer,
Ik ben niet politiek aktief maar wil toch even reageren.
1) U verwijt mij te discrimineren; ik zie niet in op welke basis U dit doet; het ligt zeker niet in mijn bedoeling om te discrimineren.
2) Het ging erover dat het Vlaams Blok werkgevers, die niet-Europese vreemdelingen aanwerven, fiscaal wil straffen.
U bent hiermee akkoord.
Ik deel deze mening niet, voor mij is dit discriminatie.
Waarom wordt het aanwerven van een Europese vreemdeling (Spanjaard, Italiaan,...) dan niet fiscaal bestraft?
3) Wat de werkloosheid betreft : er zijn verpleegsters tekort; de haven van Antwerpen moet buitenlandse lassers aanwerven omdat de vacatures niet opgevuld worden;er zijn bakkers tekort; als je een loodgieter nodig hebt moet je soms 1 maand wachten enz.. maar ondertussen gaan 3 op 4 werklozen in ' zwart bijwerken..
Vreemde werkloosheid is dat!
4) U begint plots over criminaliteit, wat dat hiermee te maken heeft versta ik niet.
U beweert dat vreemdelingen meer misdaden begaan dan Vlamingen.
Volgens mij is dit nooit bewezen.
Waarschijnlijk ligt het 'soort' misdrijf wel anders (bv. 'handtasdiefstal' versus 'fiscale fraude').
5) Het volk krijgt niet altijd de leiders die het verdient.
Een dictator kan je niet kiezen.
Bovendien verlaten veel mensen hun land ook omwille van economische problemen, die soms ook gewoon afhangen van bv. klimatologische omstandigheden.
6) Hoe komt het, denkt U, dat er in de steenkoolmijnen immigranten werkzaam waren? We hebben ze destijds aktief binnengehaald, omdat de eigen bevolking het niet wilde/kon doen.
Een beetje zoals men nu o.a. Poolse lassers binnenhaalt in Antwerpen.De historie herhaalt zich!
Met vriendelijke groet,

Maniak

1. U zegt dat ik dom ben.
2. Ja daar ben ik het mee eens.
3. Betere scholing hier.
4. Iedereen knoeit met de belastingen en niemand heeft er last van, de staat zou het geld trouwens toch maar verkwisten. Iemand die overvallen wordt daarentegen die heeft een trauma voor de rest van haar leven!!!
5. Denk eens na, ze zijn met een paar miljoen tegen 1 dictator!!
6. Ze zouden hun dankbaar heid dat wij ze werk hebben gegeven mogen tonen door nu terug te gaan!!

20:04 Gepost door BlokNever | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

19-01-04

antwoord aan maniak

2004-01-16, 13:37:44
Mijnheer of Mevrouw,

Mijnheer dus.

Dank voor uw reaktie. 
Graag gedaan.

Ik begrijp niet waarom u niet ingaat op de vraag die ik u stel, maar waarom u begint over de discriminatie van domme mensen?!...
Ik maak gewoon een goede vergelijking, u discrimineert zelf ook!!!

Ik dacht dat de vraag duidelijk was : wat vindt u van dit standpunt van uw partij ( notabene letterlijk overgenomen uit Vlaams Blok publicatie )
Ik ben het daar dus mee eens. Het is hier al vol genoeg en er is werkloosheid genoeg om alleen de Vlamingen al werk te geven. En dan heb ik nog niet over de criminaliteit gesproken...... Het is toh duidelijk dat misdaden meer door vreemdelingen dan door vlamingen gepleegd worden????

------------------------------------------------------------------------------------
Uw opmerking dat 'die vreemdelingen kunnen kiezen om naar hier te komen' deel ik niet; je kan tenslotte niet kiezen dat je in een land verblijft waar je door oorlog of hongersnood of economische omstandigheden in de problemen komt.
Daar ken ik zelfs een spreekwoord voor: het volk krijgt de leiders die het verdient!!!

------------------------------------------------------------------------------------
Wat de werkloosheid hier betreft : er is vastgesteld dat op termijn de instroom van buitenlanders alhier een noodzaak is om de organisatie van onze samenleving, zoals ze nu is, te behouden.
Daar geloof ik niks van, er zijn zopas weer zoveel mensen ontslagen door Ford. Dat is enkel linkse propaganda dus. En als dat over 50 jaar blijkt kunnen we ze dan nog altijd halen, niet dan?????

------------------------------------------------------------------------------------
Graag had ik van u een reaktie, maar liefst op de inhoud (en niet op de vorm) van mijn betoog.
Dat hebt u nu dus gehad.

Met vriendelijke groet,
U ook gegroet.

Maniak


Blok4ever

11:17 Gepost door BlokNever | Permalink | Commentaren (6) |  Facebook |

16-01-04

minderwaardig

CITAAT:
 
2004-01-15, 13:54:40
Nogmaals hallo,
Ik heb hier het verkiezingsprogramma van het vlaams blok 1999 bij me liggen. Het is een boek van 144 blz. A 4 formaat, getiteld : 'baas in eigen land'.
Ik lees hierin op blz. 30 : 'De terugkeer van de niet-Europese vreemdelingen dient bespoedigd te worden...door het heffen van een belasting op de tewerkstelling van niet-Europese vreemdelingen. Werkgevers die niet-Europese vreemdelingen aanwerven in plaats van onze eigen mensen, worden op die manier fiscaal gestraft. Het alzo verworven geld moet ten bate komen van de werklozen van het eigen volk'. einde citaat
Ik denk toch dat niet echt getuigt van non-discriminatie.
Ik versta ook niet waarom het blok een verschil maakt tussen Europese en niet-Europese vreemdelingen. ( dus een Noord-Amerikaanse computerspecialist is als werknemer hier 'minder welkom' dan een Turkse dokwerker? )
Bovendien is het zo dat nu al ( en in de toekomst nog meer tgv de denataliteit (*)) een aantal takken in onze economie niet meer zouden draaien zonder vreemdelingen ( bv. de binnenscheepvaart )
Graag je mening over dit alles.
(*) denataliteit = het dalen van het aantal geboorten, zodat we steeds meer in een situatie terecht komen met een grote groep inaktieve ouderlingen en een te kleine groep aktieven.
Ik verklaar dit woord even omdat ik uit je blog meen te begrijpen dat je niet houdt van 'moeilijke' woorden

Maniak

 

Wel, ik post dit omdat ik dit weer een typisch voorbeeld vind van hoe de zogenaamd slimme mensen neerkijken op de rest van de bevolking. Iedereen is geboren met zijn verstand en daarmee uit. Eigenlijk is het dan ook dom om iemand anders er mee uit te gaan lachen. En ja, eigenlijk is dat ook een vorm van discrimineren, van domme mensen dan. En dat is anders dan die vreemdelingen, mensen kiezen niet om dm te zijn dat is nu eenmaal zo, maar die vreemdelingen kunnen wel kiezen om naar hier te komen. En er is nog genoeg werklosshed hier, dus we hebben ze niet zo snel nodig ook niet!!!!!!11:07 Gepost door BlokNever | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

15-01-04

rechtzetting + onveiligheid(gevoel)

Ten eerste dat van de N-VA gisteren, dat meende ik niet, ik was wat zat gisteren en typte dta voor de grap. Maar ik moet wel zeggen dat Pieter wat punten had waar ik niet direct een antwoord op had (ziet ge wel dat ik een schappelijke mens ben, dus niet meer kankeren alsof ik een dovemansgesprek ben) maar dat wil dus niet zeggen dat er geen antword op is. Ik weet ook niet alles.
 
Als tweede punt iets anders, ik hoor dikwijls zeggen dat het VLAAMS BLOK het onveiligheidsgevoel aanwakkert. Wel, ik ben daar niet mee akkoord en kan daar ook bewijs van geven. Dit stond vandaag in het Belang van Limburg:
 
Lezersbrieven

LAATAVONDNIEUWS TV 1
 Auteur: Y. Jacobs, Kuringen
Vanavond (dinsdag 13 januari 004) wou ik nog even het laatavond nieuws van T.V. 1 meenemen. Na enkele seconden aanvangsmuziek ,....
Niets meer, wachten.. toen kwam een even geduld bordje na ongeveer een minuut kreeg ik een ongemakkelijk gevoel.
Is er iets? Dus belde ik het huis van vertrouwen Belang van Limburg , op het redaktie nummer O11/878900
Kreeg te horen : dit nummer is tijdelijk niet te bereiken !
Toen werd ik bang, angst voor mijn kinderen, voor mijn kleinkind, voor mijn moeder.

Gelukkig begon toen het "laat" tijdige journaal, maar zonder enige verklaring .
Foei TV 1 er zijn mensen die op jullie vertrouwen, ik was bang en dat was jullie schuld

 
Ik moet wel toegevn dat ik het zelf niet gezien heb maar het geeft toch na te denken. Zijn het niet de (linkse) media die dat gevoel aanwakkeren? In plats van altijd naar het Blok te wijzen, daar heb ik zoiets nog nooit van gehoord!
Nu zullen jullie wel zeggen dat dit toch iets belachelijks is, maar zou het niet kunnen dat ze het telkens met kleine beetjes doen, zodta het niet opvalt en zodta ze naar het Blok kunnen blijven wijzen? Met allemaal kleine druppeltjes loopt de emmer ook over uiteindelijk!!!!!
 
Enfin, jullie vroegen meer argumenten van mij: hier zijn ze dus he!!!!!!!!

10:58 Gepost door BlokNever | Permalink | Commentaren (6) |  Facebook |

14-01-04

N-VA

CITAAT:
 
2004-01-14, 12:45:33
Uw eigen woorden
Alles wat je zegt kan en zal tegen je gebruikt worden, het is een zinsnede uit talrijke politiefilms, maar ook hier van toepassing. Quote: "Dit is weer een typisch bewijs van dat mensen bang zijn van het onbekende. Hoe kunt gij nu weten wat het Vlaams Blok gaat doen als ze aan de macht zijn. Het is eens tijd dat er orde op zaken wordt gesteld, dat er meer eerlijkheid en hardwerkende mensne in de politiek komen. En dat ze iedereen die hier niet hoort terug naar huis sturen."

Hetis toch gewoon té grappig voor woorden wat u daar probeert duidelijk te maken. Volgens u stemmen mensen niet voor het Blok omdat ze te bang zijn voor het nieuwe en het onbekende. Als het Blok tegen eens iets zal blijven vechten is het wel het nieuwe en onbekende. Dit blogje begint stilaan één van de betere te worden qua humoristisch niveau, regelrechte kolder!

Wat ik niet voor mogelijk hield maar uw tweede zin uit de quote maakte me zowaar nog meer aan het lachen. U zegt de dame dat ze onmogelijk kan op de hoogte zijn wat het Blok wil verwezenlijken eens ze verkozenen hebben. Dan stel ik me toch de vraag of U het al dan niet weet. En als u het dan niet weet, waarom krijgen ze dan uw stem? Waarom dan N-VA niet die ook opkomt voor de Vlaamse Onafhankelijkheid en ook nog niets in de praktijk heeft kunnen omzetten... En als u het wel weet, waarom zou mevrouw het dan niet kunnen weten??? Of maakt u deel uit van de verborgen agenda van het Blok? Maakt u zich geen illusies, die bestaat...

Mag ik er u op wijzen dat als u hardwerkende politici in de oppositie wil krijgen of zelfs verkozen wil hebben, u niet voor het BLok dient te stemmen. De hardwerkende politici zitten bij de N-VA. Dat is reeds meermaals uitgemaakt in allerlei analyses tijdens het politieke werkjaar. Ik kan u zelfs verzekeren dat de Vlaams-Blokmandatarissen er niet bijster goed uitkwamen.

En dan kleeft u er als laatste zin zo nog maar wat bij. Een giftige angel om uw kritiek wat kracht bij te zetten. Alle heil wordt uit deze hoek verwacht. Maar hé, druist dit niet in tegen uw eigen principes? U wil het nieuwe en onbekend het land uitzetten!!! Oh maar, vergeet u dan terstonds uw eerder geöpperde ideeën?

Langzaam maar zeker legt u een strop rond uw eigen nek. Mensen die wat van politiek kennen hebben er dan ook geen moeite mee om die op gepaste wijze wat aan te spannen. U spuugt giftig in het rond wanneer u in het nauw gedreven bent, u zoekt tevergeefs maar vindt niet. Als u de boodschap wil blijven verkondigen op dit Blok zal u dringend een meer competente sidekick nodig hebben want u bakt er bitterweinig van!
http://viaene.skynetblogs.be
PieterJan

 

Wel, ik moet zeggen dat je toch wel overtuigend bent. Er zit wel iets in wat je allemaal zegt. Ik denk dat ik volgende keer op N-VA ga stemmen. Eens zien wat dat geeft............

13:26 Gepost door BlokNever | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Ik ben van goede wil

Om mijn goede wil te laten zien zal ik u twee posten zelfs bij elkaar plakken: 
 
CITAAT:
 
2004-01-14, 00:02:11
Beste
Eerst en vooral wil ik zeggen dat ik hier van plan ben om een eerste reactie neer te pennen, de verdere polimiek wil ik hier niet ontsponnen zien en doe ik liever van persoon tot persoon in e-mailberichten. Ik betwijfel ten zeerste of u mijn bijdrage zal gebruiken zoals u het reeds van mijn voorgangers hebt gedaan?

Ik heb enkele opmerkingen aan uw adres. Eerst en vooral wil ik niet persoonlijk worden, laat dit duidelijk stellen, ik wil dus met andere woorden niet uw weg opgaan zoals gebleken is. U vervalt, net zoals vele van uw partijgenoten, ongeneerd in simplistische uitspraken. Uitspraken die langs geen kanten onderbouwd moeten zijn want zo redeneert uw partij nu eenmaal. Ze laten iets vallen en het zal wel bij enkele blijven plakken. Als er enkele malen iets bleef plakken zijn ze algauw verknocht aan de partij, zo bouwde het VB door de jaren heen een trouwkiezerspubliek op. Om maar een voorbeeld te geven van simplistische uitspraken van uw zijde: "uiteenzetting: kijk daarvoor maar eens naar Dehaene, typisch zo'n voilgevreten politicus die fraudeert dat het niet mormaal is." Nu is het niet zo dat ik een voorstander ben van wat de CD&V en destijds de CVP allemaal uitspookt maar wat u daar komt te vertellen is wel het bedrijven van apolitiek. U schiet met ongeoorloofd scherp op een uitstekende pianist (en loodgieter). U kan van gelijk welke strekking zijn maar de Regering Dehaene was een van de meest competente regeringen van de afgelopen decenia. En dan heb ik het nog niet over het betrekken van de corpulentie van deze man. U vergeet dat ook uw Gentse voorman, Francis Vanden Eynde, zijn bodymass index zwaar de pan uit swingt. Dus laat ons daar aub niet langer bij stilstaan en begraaf dit punt maar net zo diep als Annemans ten tijde van de voorstelling van zijn iets té extreem 70-puntenplan.

Een andere simplistische uitspraak is dan weer uw veralgemening qua 'links' en 'rechts'. Ik ben een aanhanger van de N-VA, dat mag u gerust van me weten. Welnu, ik kan zeggen dat als u dan toch wil vervallen in een zwart/wit-aftekening ik meer aan de rechter zijde van het politiek landschap behoor te zitten. Desondanks mijn standpunt inzake de Vlaamse Onafhankelijkheid slagen er tientallen Blokkers er nog steeds in om ons toch bij de linkse flank van de Vlaamse politiek te rekenen. Daarmee wil u eigenlijk beslag leggen en het zich toeëigenen van de rechtse positie in de maatschappij enkel en alleen met als doel meer stemmers te lokken die zich laten verblinden door het zwart/wit-licht die op de kwestie werpt.

Tot slot wil ik nog eens wijzen op wat betreft uw motivatie om te stemmen voor het Blok. Het lijkt me eerlijk gezegd nogal magertjes voor iemand die bereid is een blog over het Blok op te starten om als enige motivatie aan te halen als zou dit de enige partij zijn die nog iets voor het gewone volk doet. Ik kan, zonder ook maar één moment na te denken, terstonds een tiental punten opsommen waarom ik na lang denken mijn stem heb gegeven aan N-VA en niet aan de andere partijen. Waarschijnlijk komt u n

[...]Waarschijnlijk komt u na 10 minuten hoogstens aandraven met enkele boude uitspraken van de partijvoorzitter. Hilarisch natuurlijk dat u met een grote zekerheid kan zeggen dat het de enige partij is die iets doet voor het volk? Mag ik u dan eens vragen wat het Blok reeds gedaan heeft voor het volk? U kan de vergelijking maken met wat extreem-rechts in de rest van Europa reeds gedaan heeft voor de bevolking, dan zal het wederom een erg kort lijstje worden.

Om nu echt af te sluiten wil ik u nog even het typerende beeld voor ogen halen, hét humoristische beeld van 2003. Het is een beeld waardoor je beseft dat de realiteit de fictie overtreft. Ik heb het over de Blokkers die klaarstaan om de receptie binnen te trekken van de VLD maar er heilig van overtuigd zijn hun Blokvrienden te ontmoeten. Mocht ik dit ooit te pakken krijgen op CD/DVD/video dan bezorg ik u met veel plezier een exemplaar, niemand mag verstoken blijven van dit staaltje van onwetendheid en slaafse volgzucht!
http://viaene.skynetblogs.be
PieterJan

 

Dit is weer typisch intelectueel gedoe. Als ge het maar wat kunt uitleggen met veel moeilijke woorden dan haalt ge het wel in dit apenland, zoals zoveel politci hier. Het wil niet zeggen dat als ge het goed kun tuitleggen dat ge dna gelijk hebt bove niemand zoals mij die het misschien minder kan, het lijkt dan alleen maar zo voor mensen die niet beter weten en alleen op de vorm afgaan en niet op de inhoud!!!!!!!

10:34 Gepost door BlokNever | Permalink | Commentaren (6) |  Facebook |

13-01-04

Toine

CITAAT
 
2004-01-12, 22:37:29
Tja
Het kan zijn dat ik hier de stomme kloot ben maar wat is het punt dat je wilt maken door kort even op te sommen wat iemand als reactie gaf.

ondemocratisch = cordon sanitaire?
negativistisch = ge zegt dat ge anti zijt, is dat niet negatief ?
onverdraagzaam = u verdraagt mij niet!!!!!!!!!!!!!!!!!

Als dit de nieuwe manier van argumenteren is zou ik me toch een nieuwe hobby zoeken.
Maar omdat dit toch een reactie moet zijn zal ik er een geven op wat ik denk dat jij wil tegenargumenteren.
Ondemocratisch: Een partij die er vb tegen is dat alle inwoners van zijn land mogen gaan stemmen is toch een ondemocratische partij. Nu als je dit wilt weerleggen dat er nog partijen zijn die dat doen kan ik alleen maar zeggen dat in mijn ogen er nog ondemocratische partijen zijn en vreemd genoeg zitten ze allemaal langs de rechterzijde of zijn ze katholiek(tiens zou religie misschien zijn deel spelen in deze zaak). De mensen die niet mogen stemmen dragen ook hun steentje bij aan onze maatschappij, alhoewel VLD, Vlaams Blok en consoorten dat wel in alle talen verzwijgen.
Negativisme: Als er iemand iets slechts vindt zoals mensen vermoorden is dat dan ook een negativist??? Ik denk het niet, ik zou eerder zeggen dat die mensen degelijke waarden heeft. Het Vlaams Blok staat niet zeer vriendschappelijk tegenover bepaalde andere mensen, niet omdat ze wetten overtreden maar omdat ze per ongeluk Waal zijn of omdat er een dictator huist in het land van hun herkomst en dat ze daarom zijn moeten vluchten naar ons land. Vandaar mag je zeggen dat ze redelijk anti zijn en mensen die anti Vlaams Blok zijn zullen dit doen omdat zij waarde hechten aan de mens en niet enkel de Vlaming. Trouwens onder die Walen en inwijkelingen zijn er uitzuigers en criminelen daarover moeten we niet schijnheilig doen. Maar hebben we die in Vlaanderen dan niet of zijn wij wel super heilig. De mannen die dagelijks hun belastingen ontduiken en de staat meer geld kosten dan ieder die van de sociale zekerheid leeft zijn immers geen buitenlanders. Of misschien wel maar dan zijn het Amerikanen of Zweden die met multinationals hier zitten, maar dat is wel ok zeker???
Onverdraagzaam: Ik weet niet wat de vorigen hiervan denken maar ik ben zeker niet onverdraagzaam ten opzichte van jullie. Jullie zijn als regen. Het is er, het stoort maar je moet je er niet hard in opjagen want zo gaat het niet weg. Je moet haat niet met haat bestrijden. Laat ze hun ding doen. Als ze aan de macht komen tja dan zal de meerderheid het zo gewild hebben, maar of ze lang blijven is weer een andere vraag. Oppositie voeren is easy, je kakt de andere gewoon uit en geeft nooit opbouwende kritiek. En zelf grijp je naar extreme oplossingen waarvan je weet dat diegene aan de macht het niet zo kunnen volbrengen. Het publiek vindt dat goed want je spreekt klare taal (herken je de tacktiek). Eens aan de macht liggen de zaken net iets anders. Kijk maar eens naar debatten van de toenmalige CVP tegen VLD of andere oppositie partijen en naar de huidige. De rollen zijn volledig omgedraaid. Buiten het feit dat er nu nog meer leeghoofden in de CDnV zitten(maar dat is voor een andere site ;) ).
Ik vraag me af wat jou motivatie is om voor het Vlaams Blok te zijn. Je moet me niet overtuigen over de standpunten want ik zal er nooit voor te vinden zijn. Als wederdienst zal ik jou niet proberen te overtuigen want dat zal ook niet lukken, ik hoop het toch anders heb je maar een heel zwakke instelling als het over een overtuiging gaat.
Ik kan gewoon niet begrijpen waarom iemand ooit voor deze partij kan zijn of kiezen. Laat iets weten, ik kom zeker terug
Vriendelijke groeten en veel succes met het argumenteren van je overtuiging(jullie zijn daar toch zo sterk in).
Toine

democratisch: ge stelt zowat de hele rechterzijde buiten de democratie zeker de helft van alle stemmen dus, typisch linksen, alleen hun eigen partij is democratisch

negatief: wie zegt dat ik anti ben? Ik ben VOOR strengere asielwetten, u bent anti. Denk daar eens over na, ge kunt zoiets altijd van twee kanten zien he!

mijn motivatie: het blok is de enigste partij die iets doet voor de gewone mens.

18:33 Gepost door BlokNever | Permalink | Commentaren (7) |  Facebook |

12-01-04

twinkel

CITAAT
 
2004-01-12, 20:12:06
taal en andere spelletjes
Weet je, ik zou wel eens willen weten wat eigenlijk de standpunten van het vlaams blok zijn in andere zaken als de vreemdelingen en de anti-politiek. Kwestie van eerst objectief te bekijken en dan mijn eigen mening daar een plaats tegenover te kunnen geven.
btw: ieder zijn mening, maar laat duidelijk zijn dat mijn mening wel lijnrecht tegenover de jouwe staat.
het zou interessant zijn om enkele partijstandpunten met een degelijke uiteenzetting en argumentering te lezen. want die argumentering mis ik eigenlijk vaak. het enige wat ik zie is meestal een 'wijsvingergevecht' tussen vl-bl en andere partijen. vingertje wijzen en de zaak terugkaatsen is niet bepaald iets wat veel oplevert. van den trant van "jullie zijn tegen uitsluiting, maar jullie sluiten zelf uit" that's not the point
running round in circles, da kan ik ook, daar is geen nood aan in de politiek.
als je toch overtuigd bent van je gelijk, bewijs dan dat je gelijk hebt - fundering, argumentering, uiteenzetting
in plaats van anderen de kop in te slaan zodat je zelf groter lijkt.
het zal me benieuwen.
http://twinkeltje.skynetblogs.be
Twinkeltje

fundering die ligt onder mijn huis in, of met andere woorden dat is te veel om hier even uit te leggen

argumentering: idem alhoewel het niet onder mijn huis ligt

uiteenzetting: kijk daarvoor maar eens naar Dehaene, typisch zo'n voilgevreten politicus die fraudeert dat het niet mormaal is

Of om het anders te zeggen, ik heb nu geen zin om te reageren op u zever, maar zal het wel een van dees dagen doen als ik meer tijd heb!!!

20:37 Gepost door BlokNever | Permalink | Commentaren (6) |  Facebook |

Rinkelek

CITAAT (van rinkelek)
 
Ik ben absoluut anti-Vlaams blok!!!! Het VB is een ondemocratisch, negativistische, onverdraagzame partij... Wat vedoezelt de media volgens jou dan?
 
 
ondemocratisch = cordon sanitaire?
negativistisch = ge zegt dat ge anti zijt, is dat niet negatief  ?
onverdraagzaam = u verdraagt mij niet!!!!!!!!!!!!!!!!!

20:02 Gepost door BlokNever | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

weet ge wel wat ge zelf zegt

CITAAT:
 
2004-01-12, 18:08:17
weg met het vlaams blok
Ik vind het het zielig als het zelfs al zover komt dat bepaalde mensen gewoon niet geaccepteerd worden in de samenleving, en dat is net wat het vlaams blok doet. Hoe kan je nu zo onmenselijk zijn, en de mensen die ervoor stemmen zijn al even onnozel!! Als je bijvoorbeeld in Turkije gaat wonen, dan wil je toch ook kunnen kiezen wie er in de regering zit? Ik hoop echt met heel mijn hart dat het vlaams blok NOOIT in de regering zal kunnen gaan. Endan wil je nog de "waarheid" verkondigen, de waarheid é, die ken ik al lang, het vlaams blok zit gewoon VOL MET RACISTEN!! En durf me niet tegen te spreken want DAT IS DE WAARHEID!!! En dan snap ik niet dat een MENS ZOIETS KAN DOEN, das toch ONMENSELIJK, ik steun zulke praktijken helemaal niet.
Of je nu de moeite wil doen om dit te lezen of om het snel te verwijderen om de waarheid te verdoezelen, het kan me niet schelen, maar het moest even van mn hart, denk hier maar eens over na
http://gastje007.skynetblogs.be

 

 

Allé nu toch weet ge wel wat ge zelf aan het zeggen zijt? Ge zegt dat bepaalde mensen niet geaccepterd worden, wel, blijkbaar accepteerd gij mij ook NIET!!!!!

En uw laatste zin over dat verwijderen, wel dat doe ik niet, ik verlaag mij niet tot de linkse trukendoos.

18:12 Gepost door BlokNever | Permalink | Commentaren (7) |  Facebook |

Democratie

CITAAT:
 
2004-01-12, 12:39:28
Wablief???
Ik citeer jouw woorden: "Geef ok gerust commentaar, debat moet er zijn, dat is tenminste echte democratie. Niet dat wat die linkse stommeriken allemaal zeggen."
Durf jij 'dit' democratie te noemen? Dat je al van meet af aan gaat bepalen wat democratie is? Door anderen onmiddellijk een naamplaatje mee te geven? Kan er geen debat bestaan met andersdenkenden? Volgens jou alleszins niet!!! Je sluit die 'stommerikken' al meteen uit. Democratie, laat me niet lachen. Daar sta je nog ver van af!
http://pliske.skynetblogs.be

 

Wat zijt gij toch een onnozelaar ik respecteer juist andere meningen alhoewel ik het er niet mee eens ben, anders had ik ze allang gewist want dat kan ik als eigenaar van deze site.

Typisch linkse lui dat ze ZELF dus bepalen wat democratie is, kom nu eens met wat inhoudelijke argumeneten zou ik zeggen.

Dont shoot the pianyst

17:09 Gepost door BlokNever | Permalink | Commentaren (6) |  Facebook |

Liberalen

Eindelijk hebben de liberalen weer eens laten zien dat ze eigenlijk rechts zijn. Ze willen een verbod op hoofddoeken. Dat was lang geleden. Ze leken nog bijna linkser dan de paus Stevaert. Ge zoudt bijna zeggen dat ze daar verstand beginnen te krijgen. Dat ze maar allemaal bij het Vlaams Blok komen.

11:40 Gepost door BlokNever | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

WELKOM

Vanaf vandaag: de waarheid over het Blok, gedaan met de leugens in de media over het Blok in naam van de "democratie". Vanaf nu zal ik hier regelmatig commentaar posten over het Vlaams Blok.
Geef ok gerust commentaar, debat moet er zijn, dat is tenminste echte democratie. Niet dat wat die linkse stommeriken allemaal zeggen.

11:23 Gepost door BlokNever | Permalink | Commentaren (19) |  Facebook |